SAP toimituksen tekninen tarkastus

Home
Reilussa kymmenessä vuodessa on ehtinyt nähdä aika paljon asiakascaseja, uskomuksia ja myös muutoksia SAP sovellushallinnan kentässä. Teemme aika ajoin arviointeja toimituksista sekä suosituksia siitä, miten ratkaisuja pitäisi tehdä 2010-luvulla. Ohessa poimintoja arviointikohteista:

  • Järjestelmien konfiguraatiot ja integraatio; Selvitetään käytössä olevat SAP järjestelmät sekä niiden integraatiot muihin järjestelmiin. SAPin omat suositukset kattavat hyvin palvelinten suorituskykyvaatimukset, joten tämä osio käsitellään yleisellä tasolla. Pääpaino on selvittää, mitä järjestelmissä ylipäätään tehdään ja kartoittaa sitä kautta suorituskykyvaatimuksia. Lisäksi käydään läpi integraatiot ulkoisiin järjestelmiin.
  • Räätälöidyn ohjelmakoodin suorituskyky; Tarkastetaan mahdolliset ongelmat SAP Early Watch raportilta, tausta-ajoista sekä aktiivisista prosesseista. Suorituskykyongelmat kielivät usein puutteista ohjelmakoodin laadussa tai arkistointia kaipaavasta tietokannasta.
  • Ohjelmistokehityksen arkkitehtuurin arviointi ja suositukset; Dokumentoinnin ja ohjelmistokehityksen arkkitehtuurin yhteisenä tavoitteena on määrittää, miten prosessit toimivat, miten niitä on muutettu vakioprosesseihin nähden ja mihin tehty muutos vaikuttaa. Järjestelmällinen toiminta helpottaa järjestelmän ylläpitoa ja parantaa ratkaisujen laatua. Järjestelmällisyyden puute taas tekee järjestelmätietämyksen riippuvaksi yksittäisistä ihmisistä, mistä seuraa omat ongelmansa. Dokumentointi on harvoin lähelläkään täydellistä, mutta oikealla ohjelmoinnin arkkitehtuurilla (paketit, nimeämiset, modulaarisuus) ylläpidettävyyttä voidaan helpottaa huomattavasti.
  • Ohjelmoinnin laadun arviointi (code review) ja suositukset; Seuraamalla ohjelmoinnin perussääntöjä ohjelmakoodin suorituskyky ja ylläpidettävyys paranevat. Varsinkin SAP (R/3) implementointien alkuvaiheessa ohjelmointia harrastettiin varsin vapaamuotoisesti ja tietämys SAP-ohjelmoinnin mahdollisuuksista oli vaatimatonta. Nykyään tilanteen pitäisi olla toinen ja toimittajilta voidaan vaatia ohjelmoinnin laatua vastaavasti kuin kaikessa ohjelmointituotannossa. Toimittajat käyttävät pienin poikkeuksin lähes identtisiä ohjelmointistandardeja. Tarvittaessa annetaan suositus hyvistä ohjelmointikäytännöistä.
  • Arkistointi; Jos järjestelmässä on suorituskykyongelmia, niin tietojen arkistointi yleensä auttaa asiaan. Käydään läpi arkistoinnin tilanne ja keskustellaan arkistoinnin tarpeista.